SciNote (UX/UI)

Opis
SciNote je spletna aplikacija ELN (Electronic Lab Notebook Software) v oblaku z orodji za upravljanje laboratorijskega inventarja, skladnosti in ekipe, ki jo uporabljajo FDA, USDA in znanstveniki v več kot 100 državah. Podjetje je prišlo do spoznanja, da je potrebna temeljita prenova uporabniškega vmesnika in izboljšanja uporabniške izkušnje. K sodelovanju so me povabili za polni delovni čas kot Senior UX/UI oblikovalec. Kasneje sem prevzel odgovornost in vlogo UX/UI Team Lead.

Vrsta sodelovanja
Zaposlitev za polni delovni čas, onsite

Moje aktivnosti v podjetju
– analiza obstoječega stanja spletne aplikacije (UX, UI),
– analiza delovnih procesov in predlogi izboljšave,
– spremljanje analize uporabe funkcij obstoječih uporabnikov (Pendo),
– spremljanje odziva in zadovoljstva (feedback) obstoječih uporabnikov (UX, UI),
– snovanje in izboljšava uporabniške izkušnje,
– snovanje in izvedba novih funkcij in orodij (UX, UI),
– zasnova in izvedba design sistema (Figma),
– zasnova in izvedba komponent (UX, UI),
– izvedba nove družine ikon + icon font,
– prenova logotipa,
– celovita zasnova in oblikovna prenova okolja in tipičnih strani,
– raziskave trga in vizija vpeljevanja novih tehnologij, izboljšav,
– zasnova tipičnih strani in definicija UX,UI za mobile app v2,
– kadrovanje UX/UI ekipe,
– spremljanje novih tehnologij, možnosti izboljšave in vizija.

 

Slikovni del na tej strani služi kot predstavitev pristopa do rešitve in ni nujno, da se v celoti ujema z objavljeno različico, ki je lahko še vedno zastarela.