Veterinarski Vestnik

Veterinarska zbornica Slovenije je “neodvisna” poklicna organizacija doktorjev veterinarske medicine na območju Republike Slovenije, ki zastopa in uveljavlja poklicne, ekonomske in socialne interese svojih članov.

 • Naročnik

  Veterinarska zbornica Slovenije

 • Storitev

  Oblikovna in zasnova revije z naslovnico
  Oblikovanje razpoznavnega napisa revije
  Zasnova in oblikovanje ovitka revije
  Zasnova in oblikovanje tipičnih strani revije
  Oblikovanje oglasov