Mobilna aplikacija CrowdRide

Mobilna aplikacija CrowdRide je del tehnološke rešitve prometnega sistema, ki temelji na skupnosti. Je nadzorovan sistem organizacije prevozov, ki s pomočjo napredne tehnologije omogoča pravično delitev stroškov. Ker sta potnik in voznik povezana v sistem CrowdRide, se prenos točk PKM izvrši samodejno. Nakup točk PKM je možen v aplikaciji. Prislužene točke lahko uporabnik pretvori v denar ali jih uporabi za prevoze z drugim voznikom.

Mobilna aplikacija CrowdRide omogoča, da voznik med vožnjo sprejema potnike in z njimi deli stroške prevoza. Sistem potnika usmerja do želenega cilja, lahko tudi preko več vozil. Izračuna mu optimalno pot potnika med vozili tako, da mu ponudi najhitrejšo možnost do želenega cilja.

Ker je projekt CrowdRide še v nastajanju, je predstavljen le del rešitve.

Naročnik
CrowdRide

Storitev
Idejna zasnova in umetniško vodenje
Definicija uporabniške izkušnje
Oblikovanje grafičnega vmesnika