Ice Dashboard

Ice Dashboard je uporabniški vmesnik za zelo obširno, poslovno spletno aplikacijo, za merjenje, obdelavo in regulacijo kompleksnih podatkov v velikih podjetjih. Objavljen je del rešitve.

Leto izvedbe
2007

Naročnik
Ice solutions

Storitev
Oblikovanje uporabniškega vmesnika
Oblikovanje logotipov
Oblikovanje družine ikon