macOS bližnjice (shortcuts) v slovenskem jeziku
tipkovnica od epla

macOS bližnjice predstavljajo zelo uporabno zbirko bližnjic za optimizacijo dela. S pomočjo tipkovnice uporabnikom pomaga kar najbolje izkoristiti prenosne in namizne računalnike MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio in Mac Pro.

PS. Nekatere bližnjice delujejo na starejših tipkovnicah in v starejših macOS sistemih.

Simboli na tipkovnici

SimbolNaziv
cmd / command
option
control
shift
caps lock
left arrow
right arrow
up arrow
down arrow
tab
backtab
return
enter
delete
forward delete
page up
page down
home
end
clear
space
escescape
eject
fnfunction

macOS bližnjice v aplikaciji Finder

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Odpri element iz stranske orodne vrstice v novem oknuCmd+klik na element
Menjava pogledov v aplikaciji (icon-ikone, list-seznam, column-stolpci, coverflow-kroženje naslovnic)Cmd+1, Cmd+2, Cmd+3, Cmd+4
V pogledu “list” (seznam): razširi mapoPuščica desno
V pogledu “list” (seznam): skrči mapoPuščica levo
Preimenujte izbrano datoteko/mapoPritisnite tipko Enter
Odprite izbrano mapo ali zaženite izbrano datotekoCmd+Puščica dol
Pojdite v nadrejeno mapoCmd+Puščica gor
Pojdite nazajCmd+Option+Š
Pojdite naprejCmd+Option+Đ
Izberite naslednjo ikono v pogledih “Icon” in “List”Tab (Shift+Tab za obratno smer)
Menjava stolpcev v pogledu “Column” (stolpci)Tab (Shift+Tab za obratno smer)
Takoj prikaži daljše ime datoteke (pri imenih skrajšanih s “…”)Držite Option in pojdite z miškinim kazalcem preko želenega dolgega imena
Spremenite velikost trenutnega stolpca, da se bo po velikosti ujemal z najdaljšim imenom datotekeDvojni klik na ikono “Resize”
Spremenite vse stolpce, da se bodo po velikosti ujemali z najdaljšim imenom datoteke v njihDržite izbirno tipko Option in dvakrat kliknite ikono “Resize”
Kopiraj/prilepi datotekeS “Cmd+C” datoteko skopiramo in nato s Cmd+V prilepimo na izbrano mesto
Premikanje datoteke namesto kopiranja (skopira datoteko na izbrano lokacijo in jo odstrani iz prvotne mape)Držite Cmd in potegnite datoteko na želeno lokacijo
Premaknite izbrane datoteke v smetnjakCmd+Backspace
Izpraznite smetnjak (z opozorilom)Cmd+Shift+Backspace
Izpraznite smetnjak (brez opozorila)Cmd+Option+Shift+Backspace
Prekličite postopek “povleci in spusti” med vlečenjemEsc
Odprite okence “Inspector” (informacijsko okence, ki se posodablja v realnem času)Cmd+Option+I
Razveljavite (Undo) zadnje opravilo (npr. spremembo imena datoteke, kopiranje datoteke, itd)Cmd+Z
Skrij/prikaži stransko orodno vrstico (na levi)Cmd+Option+T
Premaknite ali odstranite element iz orodne vrstice (na vrhu okna).
To deluje v večini programov.
Držite tipko Cmd in element povlecite drugam
Odprite predogled / Quick LookKo ste izbrali datoteko pritisnite tipko Spacebar (preslednica) ali Cmd+Y
Zumiranje (povečava/zmanjšava) v “Quick Look” predolgeduCmd+tipka plus (+) oziroma Cmd+tipka minus (-)
Poiščite datoteko po njenem imenuCmd+Shift+F

Vmesnik za preklapljanje med aplikacijami

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Hitra menjava med 2 programoma (kot npr. InDesign in Photoshop)Pritisnite Cmd+Tab, da preklopite na program, ki ste ga uporabljali nazadnje.
Ponovno pritisnite Cmd+Tab, da se vrnete nazaj v prejšnji program.
OPOMBA: Kombinacije tipk pritisnite hitro in jih NE držite.
Menjava med večimi programiPritisnite Cmd+Tab in držite tipko Cmd.
Med držanjem tipke Cmd, imate za izbiro programa, na katerega želite preklopiti sledeče možnosti:
• pritisnite Tab (po potrebi večkrat) za pomikanje desno
• pritisnite Shift+Tab za pomikanje levo
• uporabite smerni tipki levo (←) ali desno (→)
• Program izberite s kazalcem miške
• Uporabite kombinaciji fn+levo (←) ali fn+desno (→) za izbiro prvega oz. zadnjega programa
Zaprite program v vmesniku za preklop aplikacijKo imate odprt vmesnik za preklop aplikacij že držite pritisnjeno tipko Cmd. Ko izberete program, pritisnite tipko “Q”, da ga zaprete.
Skrijte program v vmesniku za preklop aplikacijKo imate odprt vmesnik za preklop aplikacij že držite pritisnjeno tipko Cmd. Ko izberete program, pritisnite tipko “H”, da ga skrijete.
Zaprite vmesnik za preklop aplikacij, ko je ta odprtKo imate odprt vmesnik za preklop aplikacij, že držite pritisnjeno tipko Cmd. Pritisnite tipko Esc ali piko (.)

macOS bližnjice v Dock-u

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Skrijte vse ostale aplikacije (razen tiste na katero klikate)Držite Command+Option in kliknite na ikono aplikacije Dock-u
Razkrijte lokacijo programa v Dock-u v FinderDržite Cmd in kliknite na ikono v Dock-u
Prisilite datoteko, da se odpre v določenem programuMed vlečenjem datoteke na ikono aplikacije v Dock-u, držite tipki Cmd+Option
V “Dock” meniju aplikacije spremenite “Quit” (izhod) v “Force Quit” (prisilni izhod)Držite tipko Option, medtem ko ste v Dock meniju
Prisilite odlagališče (Dock), da spremeni velikost le glede na velikosti ne-interpoliranih ikonDržite tipko Option med vlečenjem ločilca v Dock-u
Premaknite odlagališče (Dock) na levo, spodnjo, ali desno stran zaslonaDržite Shift in povlecite ločilec v Dock-u
Vklopite (ali izklopite) povečevalno poljeDržite Control+Shift

macOS bližnjice za delo z okni

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Preklapljanje med okniNaslednje okno: Ctrl+F4 ali Fn+Ctrl+F4
Prejšnje okno: Ctrl+Shift+F4 ali Fn+Shift+Ctrl+F4
Preklapljanje med okni istega programaNaslednje okno: Cmd+“ (tipka levo od enice)
Prejšnje okno: Cmd+Shift+“ (tipka levo od enice)
Prikaz, kje se nahaja datoteka/mapa (pojavil se bo meni, ki prikazuje hierarhijo mape). To deluje v “večini” programov, kot tudi v Finder-ju.Držite Cmd in kliknite na ime okna v njegovi naslovni vrstici (titlebar)
Pomaknite okno v ozadje, ne da bi preklopili nanj.
(Primer: Nahajate se sredi popup opozorila in ne morete pomakniti okna v ozadje, zato pritisnite Cmd in povlecite njegovo naslovno vrstico.)
Držite Cmd in povlecije naslovno vrstico (titlebar) okna

Zajemanje trenutnega prikaza na zaslonu

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Zajemite sliko celotnega zaslonaCmd-Shift-3
Zajemite sliko izbranega področjaPritisnite Cmd+Shift+4 in označite želeno področje (med označevanjem):

• Držite preslednico (Spacebar) če želite premakniti izbrano polje.

• Držite Shift, če želite spremeniti velikost polja le v eno smer (vodoravno ali navpično)

• Držite tipko Option za spreminjanje velikosti iz centra.

• Pritisnite Esc za preklic zajemanja slike
Zajemite sliko določenega okna/predmetaPritisnite Cmd+Shift+4, nato pritisnite presledek (Spacebar) in nazadnje kliknite na želeno okno/predmet
Zajeto sliko izbranega področja shranite v predpomnilnik namesto na namizjeDržite tipko Control in uporabite zgornjo kombinacijo tipk
Zajete slike (Screenshots) se shranijo na namizje v formatu PNG.

Ukazi ob zagonu

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Izvrzi CD ob zagonuPritisnite in držite gumb na miški takoj, ko prižgete računalnik
Varen zagon sistema OS XMed zagonom držite tipko Shift
Zagon v načinu “FireWire Target Disk”Med zagonom držite tipko “T”
Zagon s CD/DVD-jaMed zagonom držite tipko “C”
Preskočite primarni pogon pri zagonu in uporabite sekundarnega (CD, LAN, itd.)Med zagonom držite Cmd+Option+Shift+Fn+Backspace
Izberite zagonski disk pred zagonomMed zagonom držite tipko Option
Zagon v načinu “Verbose” (poišči)Med zagonom držite Cmd-V
Zagon v načinu “Single-User”/en uporabnik (ukazna vrstica)Med zagonom držite Cmd-S
Prisilite zagon sistema OS XMed zagonom držite tipko “X”

Ukazi za izklop/stanje pripravljenosti

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Takojšen izklop računalnika (z možnostjo shranjevanja odprtih dokumentov)Cmd+Option+Ctrl+Eject
Takoj v stanje pripravljenosti (brez potrditve)Cmd+Option+Eject
Odpri okno z gumbi za ponovni zagon, stanje pripravljenosti in izklopCtrl+Eject
Ugasnite zaslonCtrl+Shift+Eject

Dashboard

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Odprite/zaprite “widget dock” (odlagališče z widget-i)Cmd+tipka plus (+)
Prehod na naslednjo/prejšnjo stran widget-ov v widget dock-uCmd+Puščica desno/levo
Izklopite widget ne da bi odprli “widget dock”Držite tipko Option in pojdite z miško preko widget-a (pojavil se bo križec za izklop widget-a)
Ponovno zaženite/osvežite widgetCmd+tipka “R”

Spaces

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Aktiviranje orodja Spaces (ptičji pregled vseh okolij)F8 oziroma Fn+F8
Premaknite okno na sosednji delovni prostor (space)Ctrl+Puščica levo (ali desno ali gor ali dol)
Premaknite okno na določen prostorCtrl+Številka 1 (ali 2 ali 3, itd.)
Premaknite vsa okna aplikacije na drug prostorDržite Cmd in povlecite okna v ptičjem pogledu orodja space (Control in Shift prav tako delujeta)

Spotlight

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Odpiranje okna aplikacije SpotlightCmd+Space
Odpiranje okna v aplikaciji SpotlightCmd+Option+Space
V meniju Spotlight: Zagon prvega zadetka (top hit)Return/Enter
Prikaži izbrani element v orodju FinderV meniju Spotlight: držite Cmd in kliknite na element ali pritisnite Cmd+Enter
V oknu Spotlight: Pritisnite Cmd+R
Preskoči na prvi zadetek v vsaki kategorijiCmd+Puščica gor/dol
Izpraznite iskalno polje v aplikaciji SpotlightPritisk na tipko Esc izprazni polje za novo iskanje.
Ponoven pritisk na Esc zapre meni spotlight.

macOS bližnjice za delo z besedilom

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Pojdi na konec vrsticeCmd+Puščica desno
Pojdi na začetek vrsticeCmd+Puščica levo
Pojdi na konec celotnega besedilaCmd+Puščica dol
Pojdi na začetek celotnega besedilaCmd+Puščica gor
Pojdi na konec trenutne besedeOption+Puščica desno
Pojdi na začetek trenutne besedeOption+Puščica levo
OPOMBA: Če katerikoli od zgornjih kombinacij tipk dodate Shift, boste izbrali besedilo od trenutne do končne točke.
Na prenosnikih: Izbris besedila na desni strani kurzorja (tipka “Del” na običajni tipkovnici)Fn+Backspace
Izbira nestičnega (prekinjenega) besedilaDržite Cmd in povlecite z miško
Izberite nelinearna področjaDržite Option in povlecite z miško
Izbrišite celotno besedo na leviOption+Backspace
Izbrišite celotno besedo na desniOption+Fn+Backspace
Poiščite besedo v slovarjuS kazalcem miške pojdite na želeno besedo in pritisnite Cmd+Ctrl+D
Samodejno dokončaj izpis besedePričnite tipkati besedo. Tipka Esc ali Fn+F5 oziroma F5 odpre seznam predlaganih besed

macOS bližnjice za tekstovne urejevalnike

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Pojdi na začetek vrstice (kurzor prestavi na začetek trenutne vrstice)Ctrl+A
Pojdi na konec vrstice (kurzor prestavi na konec trenutne vrstice)Ctrl+E
Pojdi na prejšnjo vrsticoCtrl+P
Pojdi na naslednjo vrsticoCtrl+N
Pojdi en znak nazaj (premakne kurzor na levo za 1 mesto)Ctrl+B
Pojdi en znak naprej (premakne kurzor na desno za 1 mesto)Ctrl+F
Izbriši znak na desni strani kurzorjaCtrl+D
Izbriši znak na levi strani kurzorjaCtrl+H
Izbriši vse do konca vrstice (ali izbriši izbrano)Ctrl+K
Pomikanje dol po besediluCtrl+V
Vstavi prelom vrstice po kurzorju, ne da bi ga premaknilCtrl+O
Zamenjaj črki (zamenja črki na levi in desni strani kurzorja)Ctrl+T

Razno

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Izsili zaprtje aplikacij (Force Quit)Cmd+Option+Esc
Izsili zaprtje aplikacije v ospredju (Force Quit brez potrditve)Držite Cmd+Option+Shift+Esc približno 4 sekunde
Na prenosnikih: pomikanje gor/dol (kot pri koleščku miške)

(Deluje samo na novejših prenosnikih, če je omogočeno v sistemskih nastavitvah)
Potegnite po drsni ploščici(trackpad) z 2 prstoma
Na prenosnikih: desni klik (kot pri miški z 2 gumboma)

(Deluje samo na novejših prenosnikih, če je omogočeno v sistemskih nastavitvah)
Postavite 2 prsta na drsno ploščico in kliknite
Spremenite glasnost sistema brez potrditvenih piskovMed spreminjanjem glasnosti držite tipko Shift
Odpiranje sistemskih nastavitev:

OPOMBA: Zaženejo se neposredno v podoknu nastavitev.

Podana sta dva primera.
Odpiranje audio (zvočnih) nastavitev:

Držite tipko Option in pritisnite katerokoli tipko za spreminjanje glasnosti (“Mute”, Glasnost gor/dol)

Odpiranje zaslonskih nastavitev:

Držite tipko Option in pritisnite katerokoli tipko za spreminjanje svetlosti slike (brightness – ☼)
Odpiranje programa Front RowCmd+Esc
Hitro zapiranje programa Front RowPritisnite katerokoli funkcijsko tipko, kot npr. F5. V sistemih OS 10.5 in novejših, katerokoli tipko.
Nastavite orodno vrstico na vrhu okna po meri.

Deluje pri orodnih vrsticah aplikacij Safari, Apple Mail, Preview, Finder, itd., ne pa v vseh (npr. v Firefox-u).
• Prestavljanje ikon:
Držite Cmd poljubno prestavite ikone.

• Odstranjevanje ikon:
Držite Cmd in ikono potegnite dol z orodne vrstice.

• Ogled možnosti orodne vrstice:
Ctrl+klik na orodno vrstico prikliče meni možnosti.

macOS bližnjice za Safari

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Preklapljanje zavihkov• Naslednji zavihek:
Cmd+Alt+Shift+Puščica desno

• Prejšnji zavihek:
Cmd+Alt+Shift+Puščica levo
Odpiranje enega od prvih 9 priljubjenih zaznamkovCmd+1 (do 9)
Premikanje med najdenimi besedami (v brskalnikih Safari 3 in novejših)Cmd+F, vstavite iskano besedilo in pritisnite:

• Enter za pomikanje naprej
• Shift+Enter za pomikanje nazaj
Prekličite trenutno iskanjePritisnite Esc ali Cmd+pika (.)
Premikanje po spletni strani, stran po stran• Pomik stran nižje: Space ali Fn+Puščica dol

• Pomik stran višje: Shift+Space ali Fn+Puščica gor

macOS bližnjice za Mail

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Znak afna (@)Option+Shift+2
Odgovori na sporočiloCmd+R ali
Option+Dvojni klik na sporočilo
Pojdi na naslednje/prejšnje e-sporočilo v niti (thread), tudi če nimate nitnega pogledaOption+Puščica gor/dol
Odpri novo sporočiloCmd+N
Pomikanje po seznamu e-sporočil (ne po dejanski vsebini e-sporočila)Ctrl+Fn+Puščice levo ali desno ali gor ali dol
Prilepi besedilo v sporočilo kot citatCmd+Shift+V
Pošlje sporočilo (Send)Cmd+Shift+D
Posreduj sporočiloCmd+Shift+F
Iz strežnika prenesi vsa nova sporočilaCmd+Shift+N
Prikaži vsebino glavne mape InboxCmd+1
Prikaži vsebino mape osnutkov DraftCmd+3
Prikaži vsebino mape odposlanih sporočil SendCmd+4
Prikaži vsebino mape pobrisanih sporočil TrashCmd+5
Zapri in odpri meni z mapami na levi straniCmd+Shift+M
Premakni kursor v polje za iskanje (Search)Cmd+Option+F
Sporočilu pripni datotekoCmd+Shift+A
Prikaže ali skrij skrite podatke v naslovuCmd+Shift+H

macOS bližnjice za Preview

Ukaz (opravilo)Bližnjica
Izberite orodje Scroll za premikanje/drsanjeCmd+1
Izberite orodje TextCmd+2
Izberite izbirno orodje SelectCmd+3
Zumiranje (povečava/zmanjšava)Cmd+plus (+) ali Cmd+minus (-)
Drsanje velikih slikDržite Space in vlecite po sliki (kot v Photoshop-u)