Logo design

The basic purpose of a logo is to identify a company or product using a symbol or name. The logo does not sell or describe the company directly. Form and symbolism derive from the importance of the quality of the service or thing it symbolizes and not the other way around.

What do you get when you order a logo?

  • A strategy that is a must for planning a solution.
  • Prepoznaven logo.
  • Konstrukcija in polje nedotakljjivosti logotipa.
  • Barvno, črno-belo in inverzno različico logotipa.
  • Vektorsko datoteko (PDF ali EPS), ki vsebuje vse različice logotipa za nadaljno uporabo.

Dodatno lahko pripravimo še predstavitev nepravilne rabe logotipa, ki slikovno in opisno predstavlja, česar se z logotipom ne sme početi ter izbiro in definicijo barv.